Vi hjelper deg
å finne et fokus

Backer & Bang

Duoen Trond Backer og Arne Bang har begge over 25-års erfaring fra hver sin side av bordet. Backer som markedssjef. Bang fra reklamebransjen.

I Backer & Bang har de forent krefter med utgangspunkt i felles faglige erfaringer; kundenes tilbakevendende behov for en tydelig posisjon som man kan bygge strategien rundt for å nå mål. Eller sagt på en annen måte – hjelp til å sette stigen opp etter riktig vegg før en begynner å klatre.

Markedsstrateg

Trond Backer

Trond Backer er utdannet siviløkonom fra BI med lang erfaring som leder i organisasjons- og næringslivet. Han har jobbet mye med merkevarebygging, posisjonering, salg og kreativ markedsføring. Backer har vært markedssjef i Dyreparken og kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen.

Han var også innleid markedsdirektør i Kilden teater- og konserthus i organisasjonens viktige oppstartsfase hvor han etablerte det markedsstrategiske fundamentet for virksomheten. Backer har i tillegg erfaring fra Vingreiser og Color Line samt fra flere styreverv. Han er blant annet styreleder for Kristiansand Internasjonal Barnefilmfestival og for den internasjonale organisasjonen Basecamp Explorer Foundation.

Markedsstrateg

Arne Bang

Arne Bang har Bachelor-grad i henholdsvis Business Administration og humanistiske fag fra San Francisco og Oxford, samt etterutdannelse i merkevareledelse fra BI. Han har lang fartstid som strategisk rådgiver og tekstforfatter i reklamebransjen, med særlig erfaring fra strategisk posisjonering, identitetsutvikling og konseptutvikling.

Bang var gründer og partner i kommunikasjonsmiljøet Dale+Bang som ble 40 ansatte på 7 år, og har vært styreleder for den innovative musikkfestivalen Punkt siden oppstarten i 2005. Bang har også vært med å ta initiativ til konsepter som Hotel Express International, God Morgen Norge Brødet, Kaptein Sabeltann Brødet, Opera i Parken og inkluderingsprosjektet Kristiansand Internasjonale Dragefestival.

Hvorfor velge oss?

Seniorkompetanse

Du får to seniorkonsulenter, begge med over 25-års erfaring fra hver sin side av bordet innen kommunikasjon, marketing og merkevarebygging.

Riktig konkurransestrategi

Du får hjelp til å finne et fokus og en overordnet retning som du kan bygge markedsstrategien din rundt for å nå mål. Det kan være for et produkt, en tjeneste eller virksomhet. Vi hjelper toppledelsen med å legge den riktige konkurransestrategien for en merkevare.

Velprøvd metodikk

Du får en partner som spesialiserer seg på posisjonering og strategi. Vi har lang erfaring i prosessdesign og -ledelse, og har en velprøvd metodikk for å komme med råd som kan forenkle, fokusere og forsterke merkevaren din.

Vi gjør det enkelt for deg

Du får tydelige og handlingsorienterte råd som tar deg videre. Altså ingen lang og abstrakt akademisk avhandling. Leveransen får bare verdi når den kommer ut av permen og inn i organisasjonen. Vårt fokus er å forenkle det kompliserte, og komme med konkrete anbefalinger og veivalg presentert på en forståelig måte.

Involvering for forankring

Du får en forankret prosess og leveranse. Det er du som best kjenner din egen virksomhet og konkurransesituasjon. Og til syvende og sist er det også du og ditt team som skal gjennomføre strategien. Derfor blir det beste resultatet når vi jobber sammen. Det handler om involvering. Eierskap og motivasjon gjennom informasjon. Forankring fryder.

Til slutt en advarsel

Hvis du allerede har bestemt deg og ikke har et åpent sinn – ikke engasjer oss. Vi tar ingenting for gitt. Som uavhengige konsulenter er det vår jobb å være en konstruktiv samtalepartner som også utfordrer når nødvendig. Vi kommer til bordet med gode intensjoner og gir deg ærlige svar. Om så, brutalt ærlige. Og hvis vi ser en utfordring som ikke er på bordet, så legger vi den der sammen med en løsning.

Marketing er slaget om oppfatninger i folks hoder. Det er der du vinner eller taper.

Riktig konkurransestrategi for en merkevare

FOKUS

For å bygge en merkevare
begrenser du fokus

Har du det omdømmet du fortjener? Er din virksomhet så attraktiv at den tiltrekker seg både kunder, kompetanse og kapital? Produkter lages i fabrikker. Merkevarer i folks hoder. Og siden effektiv kommunikasjon handler om å skille seg ut i målgruppens bevissthet, er posisjonering derfor selve kjernen i enhver merkevare og markedsstrategi. Dette fordi posisjonen er direkte knyttet til motivasjon og årsak til valg. Og dermed inntektsstrømmer.

En sterk merkevare, som særlig kan bidra til økte markedsandeler og marginer, begynner med en tydelig og differensierende identitet. Og skal du bli tydelig utad, må du først bli tydelig innad. Det handler om å skille seg ut og fremstå som det beste alternativet i kategorien for å tilfredsstille kundens behov. Her spiller posisjonering en nøkkelrolle. Har du en plan? Hvis ikke bør du i det minste ha en veldig lav pris.

I Backer & Bang spesialiserer vi oss på strategisk kommunikasjon og posisjonering for økt konkurransekraft. Vi hjelper deg med den ene differensierende ideen du kan bygge hele ditt marketingprogram rundt for å ta en posisjon og dominere et marked.

Det er vanskelig å følge deg hvis ikke du vet hvor du skal.

Backer & Bang

Postadresse: Postboks 531,
4665 Kristiansand
Besøksadresse: Gyldenløves gate 4,
4611 Kristiansand
Org.nr. 913 034 066

post@backerbang.no

Trond Backer

+47 991 17 500

trond@backerbang.no

Arne Bang

+47 926 25 479

arne@backerbang.no